ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗ

ΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

Η διαδικασία καθαρισμού της ρίζας του δοντιού

Μην ανησυχείτε στο άκουσμα της λέξης “απονεύρωση”…

Είναι ανώδυνη, εύκολη & γρήγορη ενώ γλιτώνει το δόντι σας από την εξαγωγή!

απονεύρωση

Η απονεύρωση είναι η διαδικασία καθαρισμού της ρίζας του δοντιού χρησιμοποιώντας αντισηπτικά διαλύματα, φαρμακευτικά σκευάσματα ή ακτινοβολία Laser. Πραγματοποιείται σε περιπτώσεις χαλασμένων δοντιών, μόνιμων ή νεογιλών, στα οποία η βλάβη έχει επεκταθεί σε μεγάλο βάθος μέσα στην οδοντική ουσία, και έχει πλησιάσει, ή ακόμη και επιμολύνει την περιοχή του πολφού, όπου βρίσκεται το νεύρο του δοντιού. Η απονεύρωση των νεογιλών δοντιών ονομάζεται πολφεκτομή, όταν αφορά αφαίρεση ολόκληρου του νεύρου του δοντιού, ή πολφεκτομή όταν αφαιρείται το μυλικό τμήμα του πολφού, δηλαδή ένα τμήμα μόνο του νεύρου, ενώ το υπόλοιπο επουλώνεται  Απονεύρωση πραγματοποιείται και σε ορισμένες περιπτώσεις καταγμάτων των δοντιών, όταν είναι μεγάλης έκτασης. Σκοπός αυτής της θεραπείας είναι η αφαίρεση του νεκρών κυττάρων, μικροβίων και αλλοιωμένων νεύρων και στη συνέχεια η ερμητική έμφραξη του ριζικού σωλήνα με κατάλληλα υλικα ώστε να επουλωθεί η περιβάλλουσα περιοχή και να αποφευχθεί η επαναμόλυνση της ρίζας.

Για την απονεύρωση απαιτούνται περισσότερες επισκέψεις, συνήθως 2-3, ενώ σε ελαφριές περιπτώσεις στις οποίες η επιμόλυνση είναι περιορισμένη η απονεύρωση μπορεί να ολοκληρωθεί και σε μία συνεδρία. Αντίθετα, χρόνιες φλεγμονές απαιτούν περισσότερες περιπτώσεις και μεγαλύτερη χρονική διάρκεια θεραπείας, ενώ συχνά χρειάζεται παράλληλα η λήψη αντιβιοτικών. Μετά από τοπική αναισθησία, σε κάθε επίσκεψη πραγματοποιούνται καθαρισμοί της ρίζας ή των ριζών του δοντιού με μηχανικά και χημικά μέσα, και στη συνέχεια τοποθετούνται αντισηπτικά διαλύματα και το δόντι σφραγίζεται προσωρινά μέχρι το επόμενο ραντεβού. Τοπική αναισθησία συνήθως απατείται μόνο στην πρώτη επίσκεψη. Η απονεύρωση ολοκληρώνεται όταν η φλεγμονή δεν παράγει πλέον πύον ή άλλα υγρά και απουσιάζοουν συμπτώματα πόνου και ευαισθησίας, ή οίδημα. Στη συνέχεια το απονευρωμένο δόντι αποκαθίσταται με απλό σφράγισμα, όταν η βλάβη που έχει προκληθεί στο δόντι είναι περιορισμένη, με επένθετο όταν είναι μεγαλύτερη, ή ακόμη και με μεταλλοκεραμική ή ολοκεραμική στεφάνη σε εκτεταμένες βλάβες.

Η ψηφιακή τεχνολογία ωστόσο βοηθάει στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για κάθε επίσκεψη, κάνοντας τη διαδικασία της απονεύρωσης γρήγορη, εύκολη και άνετη για τον ασθενή. Το Οδοντιατρείο Smiles διαθέτει ψηφιακό ακτινογραφικό μηχάνημα για ελαχιστοποίηση της ακτινοβολίας και άμεση εμφάνιση των ακτινογραφιών κατά τη διάρκεια της απονεύρωσης καθώς και ψηφιακό εντοπιστή ακρορριζίου για εύκολη και γρήγορη απονεύρωση με ακρίβεια στη μέτρηση της ρίζας και αποτελεσματικότερο καθαρισμό. Επίσης με τα μηχανοκίνητα συστήματα καθαρισμού, η ρίζα μπορεί και καθαρίζεται ομοιόμορφα σε συντομότερο χρονικό διάστημα, συμβάλλοντας έτσι στη γρηγορότερη ολοκλήρωση της θεραπείας.

Σε ειδικές και σπάνιες περιπτώσεις εμμένουσας φλεγμονής μετά την απονεύρωση, υπάρχει η πιθανότητα να χρειαστεί χειρουργική παρέμβαση, ώστε να σφραγιστεί ανάστροφα το άκρο της ρίζας. Η διαδικασία ονομάζεται ακρορριζεκτομή και γίνεται με τοπική αναισθησία με πρόσβαση από την άκρη της ρίζας.