Το Ιατρείο

  • Το ιατρείο σας παρέχει άνετο περιβάλλον και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή. Εφαρμόζει τις νεότερες θεραπευτικές τεχνικές με βάση πανευρωπαϊκά πρωτόκολλα.
  • Εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού και κλιματισμού για την διατήρηση καθαρής ατμόσφαιρας τόσο στο χώρο του ιατρείου όσο και στο χώρο αναμονής και σύστημα απολύμανσης των σωληνώσεων της οδοντιατρικής έδρας αλλά και κεντρικά φίλτρα καθαρισμού του νερού.
  • Διαθέτει αυτόκαυστο κλίβανο αποστείρωσης και πιστοποιημένα, ισχυρά απολυμαντικά διαλύματα για την εξασφάλιση άσηπτων συνθηκών και καθαρώ χειρολαβών και εργαλείων, που τοποθετούνται σε κλειστό, ατομικό φάκελο αποστείρωσης.
  • Μεταξύ άλλων το ιατρείο διαθέτει συσκευή ultrasonic και συσκευή αμμοβολής και μικροαποτριβής για γρήγορο καθαρισμό και στίλβωση των δοντιών, ψηφιακή ακτινογραφία για μείωση του χρόνου ακτινοβόλησης & άμεση εμφάνιση των ακτινογραφιών, ενδοστοματική μεγεθυντική κάμερα, συσκευή laser για την ανίχνευση τερηδόνας, συσκευή διαχείρισης μαλακών ιστών, ψηφιακό εντοπιστή ακρορριζίου για γρήγορη, εύκολη και αποτελεσματική απονεύρωση αλλά και για τη μείωση των απαιτούμενων ακτινογραφιών κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
  • Δυνατότητα real-time παρακολούθησης των οδοντιατρικών εργασιών σας σε οθόνη
  • Δυνατότητες ψυχαγωγίας και ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της αναμονής αλλά και των θεραπειών (π.χ. μουσική, παρακολούθηση ταινιών)

Στόχος όλων των παραπάνω είναι η βελτιστοποίηση των διαδικασιών της διάγνωσης, της θεραπείας αλλά και της μετέπειτα παρακολούθησης και συντήρησης των οδοντιατρικών εργασιών.

Όλες οι οδοντιατρικές συσκευές και εργαλεία φέρουν πιστοποίηση CE ενώ το οδοντιατρείο πληρεί όλες τις προϋποθέσεις αποστείρωσης σύμφωνα με κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας του ακτινογραφικού μηχανήματος από το Ινστιτούτο Ατομικής Ενέργειας Ελλάδας, ενώ η λειτουργία του βασίζεται στις διατάξεις του ISO 9001.

#odontsmiles